PRIVAATSUSREEGLID

Nagu enamik teisigi veebilehti, kogub www.ettevõtlusmaja.ee veebileht andmeid külastuste kohta. See aitab meil aru saada, kui kasulik veebileht on ning mida võiks parandada.

MTÜ Ettevõtlusmaja andmete kogumise tavad on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, kust te leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid MTÜ Ettevõtlusmaja kogub, kuidas neid kasutab ning kellel neile ligipääs on.

MTÜ Ettevõtlusmaja austab õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. MTÜ-l Ettevõtlusmaja on oluline, et te saaksite oma õigusi ellu viia –  altpoolt leiate infot, kuidas seda teha.

Palun leidke aega käesoleva privaatsuspoliitika lugemiseks ning kontakteeruge MTÜ-ga Ettevõtlusmaja, kui teil on küsimusi või ettepanekuid.

Vastutav andmetöötleja

MTÜ-ga Ettevõtlusmaja on võimalik kontakteeruda e-kirja teel info@ettevõtlusmaja.ee.

Milliseid andmeid MTÜ Ettevõtlusmaja kogub ning kuidas neid kasutatakse? 

Veebilehe sirvimise statistika 

MTÜ Ettevõtlusmaja täiustab pidevalt  oma veebilehte ning soovib teha selle nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks on MTÜ-l Ettevõtlusmaja vaja teada, milline informatsioon on külastajatele kõige relevantsem, kui tihti nad veebilehte külastavad, millist brauserit ja millist seadet nad kasutavad, millist sisu nad peamiselt loevad ning millistest regioonidest külastajad tulevad, ja muud sarnast demograafilist teavet ja statistikat.

MTÜ Ettevõtlusmaja kogub neid andmeid, kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab MTÜ-l Ettevõtlusmaja salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas Google Analytics töötab ja millist informatsiooni see lubab koguda ja analüüsida, leiate siit.

MTÜ Ettevõtlusmaja kasutab neid andmeid selle alusel, et parandada meie arusaama kliendi vajadustest ning eelistustest, et osutada paremaid teenuseid.

Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud siin.


Logid 

Server, mis majutab MTÜ-d Ettevõtlusmaja veebilehte, võib salvestada päringuid, mida te serverile teete (veebiaadress, mida te avate, teie poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

MTÜ Ettevõtlusmaja kogub sellised andmeid seetõttu, et on õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui te külastate veebilehte uuesti või kui te liigute ühelt lehelt teisele.

Kuidas kasutab MTÜ Ettevõtlusmaja küpsiseid?

MTÜ Ettevõtlusmaja veebileht kasutab küpsiseid selleks, et koguda informatsiooni teie IP aadressi ja sirvimise kohta, näiteks nagu veebilehed, mida te olete külastanud, ning info selle kohta, kui kaua te igal veebilehel aega olete veetnud, ning võimaldab veebilehel meeles pidada teie süsteemi ja eelistusi.

Teised küpsised võimaldavad MTÜ Ettevõtlusmaja jälgida veebilehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehega – kasutab seda informatsiooni, et analüüsida külastajate käitumist ja parandada külastajate kogemust. Need küpsised paigutab ja neid kasutab tööriist Google Analytics.

küpsiseid vajatakse ainuüksi veebilehe tehniliseks funktsioneerimiseks. Siiski on oluline märkida, et kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult funktsioneerida või üldse funktsioneerida.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on MTÜ-l Ettevõtlusmaja õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse teie valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

Profileerimine

MTÜ Ettevõtlusmaja võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid ei koosta külastajate kohta individuaalseid profiile. 

Kes võib teie andmetele ligi pääseda?

MTÜ Ettevõtlusmaja veebilehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda MTÜ Ettevõtlusmaja turunduse ja IT-osakonnad, kes vastutavad veebilehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

MTÜ Ettevõtlusmaja koostööpartnerid, kes edastavad veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust ning millega on võimalik tutvuda siin.

Kui kaua MTÜ Ettevõtlusmaja andmeid hoiustab?

MTÜ Ettevõtlusmaja kasutab kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikesel perioodil (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

Teie õigused ja kuidas te saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes MTÜ-ga Ettevõtlusmaja meili info@ettevõtlusmaja.ee teel, võite te teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud, säilitab MTÜ Ettevõtlusmaja ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete sõlminud.

Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti.

Õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, siis palun pöörduge esialgu meie poole emaili teel info@ettevõtlusmaja.ee.

info@ettevõtlusmaja.ee
Autoriõigused www.ettevõtlusmaja.ee 2021 –  Fotod ning kodulehe sisu kuni pole teisiti viidatud kuulub MTÜ-le Ettevõtlusmaja. Kõik õigused kaitstud. Privaatsusreeglid